ZAPALENIE GOSĆCIOWE WSIERDZIA

 

Zapalenie gośćcowe wsierdzia (endocaiditis iheumatica) jest objawem miejscowym ogólnoustrojowej choroby gośćcowej. Choroba gośćcowa jest schorzeniem o charakterze alergicznym opowiadania erotyczne online.

Czynnikiem wyzwalającym jest tu tzw. zakażenie ogniskowe, czyli np. przewlekłe ropne zapalenie migdałków, zapalenie szpiku kostnego, torbiele oraz ziarniniaki przy korzeniach zębów itp. Drobnoustroje umiejscowione w tych ogniskach zatruwają organizm swymi jadami przez wiele miesięcy i lat. Ustrój może uczulić się na te jady. Wyrazem tego uczulenia jest alergiczne, odczynowe zapalenie elementów ustroju, zbudowanych z tkanki łącznej właściwej, a więc między innymi torebek stawowych, ścięgien, podścieliska łączno tkankowego mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego oraz wsierdzia i zastawek.

Dochodzi do uszkodzenia i złuszczenia się śródbłonka zastawek, zwłaszcza na ich brzegach, oraz do rozpulchnienia tkanki łącznej. W miejscu złuszczonego śródbłonka, zwłaszcza na brzegach zastawek, tworzą się brodawkowate zakrzepy (ryc. 77). Niektóre z nich odrywają się i porwane prądem krwi mogą wywołać zatory w tętniczkach obwodowych. Pozostałe ulegają organizacji przez wrastanie do nich od podstawy zastawek tkanki łącznej ziarninowej z naczyniami.