Zapalenie gośćcowe

 

Zapalenie gośćcowe wsierdzia występuje najczęściej w wieku młodym, zwykle łącznie z zapaleniem gośćcowym stawów, niekiedy prawie bezobjawowo. Dopiero wytworzona wada serca jest świadectwem przebytego zapalenia wsierdzia.

Zapalenie posocznicowe wsierdzia (endocarditis septica) powstaje w przebiegu ogólnej posocznicy. Najczęściej przyczyną są pociorkowce, gronkowce, dwoinki zapalenia płuc i inne. Zapalenie posocznicowe wsierdzia ma zwykle charakter zapalenia wrzodziejącego (endocarditis ulcerosa) i prowadzi do bardzo znacznego uszkodzenia zastawek. Jedną z najczęstszych postaci posocznicowego zapalenia wsierdzia jest tzw. zapalenie wsierdzia złośliwe (endocarditis lenta).