Zagadnienia wpływu sumujących się wstrząsów

 

Chociaż do chwili obecnej dokładny mechanizm bólów krzyża nie został poznany, to jednak wiadomo, że urazy mechaniczne ból ten nasilają. Słusznie przeto można za Nachemsonem i Schultzem przyjąć, że bóle krzyża wychodzą z krążka międzykręgowego i że wywołują je czynniki mechaniczne, zważywszy jak ważną funkcję spełniają krążki międzykręgowe w wyciszaniu i wygaszaniu sił działających na kręgosłup. Sprawie amortyzacji wstrząsów działających na krążki międzykręgowe poświęcono wiele prac randki online.

Zagadnienia wpływu sumujących się wstrząsów (mikrowstrząsów) na narząd ruchu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, badali Voloshin i Wosk. Badacze ci słusznie zwrócili uwagę na fakt, że u zwierząt hodowanych na betonowych podłożach szybciej dochodzi do zmian zwyrodnieniowych niż u zwierząt żyjących na ziemi (Radin i wsp.).

Mając na uwadze ograniczenie działania szkodliwych wstrząsów na kręgosłup, badacze zastosowali u swych pacjentów wiskoelastyczne wkładki do butów (produkcji Ratgebera, RFN). W wyniku tego uzyskano poważne zmniejszenie wstrząsów (ponad 40%), a przede wszystkim wyraźne złagodzenie bólów krzyża u leczonych pacjentów. Badacze zalecają więc w celach profilaktycznych noszenie wkładek lub obuwia absorbujących wstrząsy.