Lojalność wobec firmy.
Wyjazdy integracyjne są skuteczną metodą budowania więzi międzyludzkich w strukturach firmy. Na co dzień pracownicy są podporządkowani pewnej hierarchii, każdy zna swoje miejsce. Wyjazdy integracyjne powodują zbliżenie między konkurującymi na co dzień pracownikami, przez co lepiej w pracy lepiej współpracują i potrafią sobie pomagać zamiast działać na szkodę „konkurenta”. Polskie firmy stosunkowo niedawno wprowadziły wyjazdy integracyjne do repertuaru elementów dopingujących pracownika do lepszej pracy na co dzień. Wspólne spędzanie czasu wydatnie zwiększa nie tylko wydajność w codziennej pracy, ale także powoduje zmniejszoną aktywność w poszukiwaniach innej pracy. Z punktu widzenia firmy stabilność zatrudnienia jest jednym z kluczowych elementów, składających się na sukces finansowy firmy. Wciąż wielu z polskich pracodawców ma problemy z rotacją pracowników, co odbija się to na wynikach tych firm. Wyjazdy integracyjne to nie koszt, to przede wszystkim inwestycja w pracownika, który odpłaci się dobrą pracą.