Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie, z wielkim potencjałem w tej materii, choć nie do końca jeszcze w pełni wykorzystanym. Nasza atrakcyjność bierze się z faktu, iż na naszym terytorium możemy spotkać unikalne na skalę europejską i światową krajobrazy, miejsca, rezerwaty. Generalnie ujmując jesteśmy krajem bardzo zróżnicowanym przyrodniczo.
Atrakcyjności dodaje również fakt, że historia Polski to historia tysięcy lat obecności człowieka i wielu wieków państwowości, która przeżywała różne burzliwe okresy. Z każdego tego okresu można bez problemu zobaczyć pozostałości, a przy okazji nauczyć się wielu interesujących rzeczy.
Turystyka w Polsce się rozwija. Coraz częściej w najpopularniejszych miejscach dla turystów można spotkać różnej maści obcokrajowców, którzy coraz chętniej odwiedzają różne atrakcje. To sprawia, że branża turystyczna zarabia więcej, przez co może więcej środków zainwestować i przeznaczyć je na przykład w reklamę. A takie działania zaowocują jeszcze większą liczbą turystów.