Turystyka jest obecna także w naszej pracy, menadżerowie potrafią ją wykorzystywać do nagradzania swoich pracowników, którzy przez swoją pracę przynieśli firmie ogromne zyski. Dla takich pracowników coraz częściej organizowane są ekskluzywne wycieczki, które pozwalają na wypoczynek w najlepszych warunkach. Turystyka znalazła już określenie na taką formę wyjazdów. Mamy tutaj do czynienia z turystyką motywacyjną. Nie każdy pracownik może z niej skorzystać. Jest ona przeznaczona tylko dla wybitnych jednostek, które generują najwyższe zyski. Taka forma motywowania stosowana jest przede wszystkim w zagranicznych korporacjach. Są to wzorce, które przyszły do nas z Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. W tamtejszych warunkach się sprawdziły. Pracownicy cenią sobie taką formę motywowania ich do jak najlepszego motywowania, do lepszego wykonywania swoich obowiązków. Zmusza to rywalizowania pomiędzy pracownikami. Firma zyskuje na tym, wydatek związany z opłaceniem wycieczki w ostatecznym rozrachunku zwraca się z nawiązką.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.