Wady postawy, czyli różnego rodzaju odstępstwa od prawidłowej postawy są bolączką wielu dzieci oraz ich rodziców. Złe nawyki podczas siedzenia, zgarbiona sylwetka, czynniki zmuszające do nienaturalnej postawy ciała oraz szereg innym czynników to główne przyczyny wad postawy. Nie należy jednak zapominać, że niektóre wady wrodzone w sposób pośredni, ale i bezpośredni wpływają na nieprawidłową postawę ciała.
Wady postawy można korygować poprzez specjalne ćwiczenia korygujące oraz poprzez inna aktywność fizyczną. Ćwiczenia wykonywane w sposób systematyczny pozwolą na zmniejszenie wady.
Sporty wodne jak na przykład pływanie, aerobik wodny także w ogromnej mierze przyczyniają się do zmniejszenia wad postawy. Różne style pływackie wpływają na  inne partie ciała, to też należy w dobry sposób dobierać ćwiczenia korygujące. Ćwiczenia sportowe zawsze powinny odbywać się pod okiem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje, tak by nie wyrządzić sobie/swojemu dziecku krzywdy.
Sporty wodne są także wykorzystywane w profilaktyce wad postawy.