Sporty ekstremalne święcą coraz większe triumfy, szczególnie wśród osób młodych. Formy przyjemności tego typu nie należą jednak do najtańszych, zważywszy na fakt, iż do wykonywania większości z nich potrzebne jest specjalistyczne przygotowanie.

O ile skok na bungee nie wymaga odbycia długiego i kosztownego kursu instruktażowego, o tyle skok z nieco większego pułapu – spadochronowy, już tak. Kuszeni dużym zastrzykiem adrenaliny oraz wydłużonym czasem „spadania” ludzie, często decydują się właśnie na ten wybór, jednak szkolenia przygotowawcze nie należą do najtańszych usług. By rozwiązać ten problem, z pomocą przychodzą skoki tandemowe. Odbywają się one nie indywidualnie, ale z udziałem przeszkolonej osoby. Tandem pilot dba o bezpieczeństwo skaczącej osoby, będąc do niej przymocowanym. Jest przygotowany na każdą ewentualność, która może wydarzyć się podczas skoku.

Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby, które nie odbyły specjalistycznego szkolenia, mogą w pewnych warunkach wykonać skok, a gdy ich apetyt wzrośnie – odłożyć sumę pieniędzy by zainwestować w przyszłości w skoki indywidualne.