Sinj to nieduże miasteczko ulokowane na wzgórzu w Dalmacji. Niegdyś nazywane było Castrum Zyn. Sinj został założony przez mieszkańców obecnego miasta Citluk, którzy w okresie rzymskiego panowania musieli uciekać z miasta, w którym panowała epidemia malarii. Dzięki korzystnej lokalizacji nowego miasta było ono znacznie łatwiejsze do obrony, co zadecydowało o powstaniu na tym terenie potężnej Twierdzy.

Franciszkanie, którzy przybyli do miasta u schyłku XV wieku, mieli ze sobą cudowny wizerunek Matki Boskiej. Dzięki ich inicjatywie na obszarze Sinj wzniesiony został klasztor i kościół.

Pomimo dobrej obrony, na początku XVI wieku Sinj zostało podbite przez wojska tureckie, którzy rządzili na tym obszarze do 1699 roku. Wenecjanie wyzwolili miasto spod tureckich rządów, jednakże ci ostatni nie chcieli oddać miasta, ze względu na jego niebywale strategiczne położenie. W 1715 roku Turcy ponownie zaatakowali Sinję, jednakże ponieśli klęskę w walce z konna armią miasta. Aby uczcić to wydarzenie, każdego roku miasto organizuje rycerski turniej o nazwie Sinja Alka. Rezeźbę uczestnika owego konkursu obejrzeć można w miejskim ogrodzie botanicznym.

Kościół Franciszkanów, który był już wielokrotnie przebudowywany, stanowi obecnie bardzo popularne, docelowe miejsce pielgrzymek. Warto zwiedzić tą budowle sakralna, chociażby ze względu na umiejscowione w niej muzeum. Wśród eksponatów znajdują się znaleziska archeologiczne pochodzące ze starożytnego miasta Aequum (obecnego Citluk).