Rudy metali w Ameryce Południowej należą do najobficiej występujących surowców mineralnych. Szczególnie bogate są złoża rudy żelaza. Mają one postać kwarcytów żelazistych (lokalnie nazywanych itabirytami), występujących w skałach prekambryj-skich. Największe z dotąd poznanych złóż tego surowca, odkryte w latach 70. XX w., znajdują się w Brazylii w Serra dos Carajas w stanie Para. Inne wielkie złoża rud żelaza na Wyżynie Brazylijskiej znajdują się w stanie Minas Gerais. To Ouadrilatero Ferrifero (żelazny czworobok). Podobnego typu złoża występują także na Wyżynie Gujańskiej i są eksploatowane w Wenezueli (Cerro Bolfvar, El Pao, San Isidro) oraz we wschodniej Boliwii (przy granicy z Brazylią) – złoże Mutum i Urucum (już w Brazylii). Wiele mniejszych złóż, innej genezy występuje w północnej Argentynie, w Kordylierze Wschodniej Andów Kolumbijskich (Paź del Rio), a także w Kordylierze Zachodniej w Chile (El Ro-meral) i Peru (Marcona, Acarf w regionie Costa).