Jaką turystyką możemy wybrać?

Planując nadchodzące wakacje rozważamy takie kierunki jak turecka lub bułgarska riwiera, grecki wyspy czy hiszpańskie plaże. Istnieją jednak inne rodzaje turystyki, które możemy uprawiać. Jakie więc istnieją rodzaje turystyki?

Rodzajów jest wiele. Wśród najpopularniejszych mamy turystykę kwalifikowaną, konferencyjną, biznesową, krajoznawczą czy też różne rodzaje turystyki alternatywnej. Czym jest turystyka alternatywna? Można dokonać jej podziału na trzy segmenty. Ekoturystyką, turystykę wiejską oraz agroturystykę.

Ekoturystyka, jak nazwa wskazuje powinna być ekologiczna. Dlatego też ekoturysta będzie dążył do zachowania balansu pomiędzy podróżą i wynikającą z tego pomocą finansową dla ludności lokalnej a środowiskiem naturalnym. Ekoturysta stara się też chronić dziedzictwo materialne, jak i niematerialne lokalnej społeczności. Turystyka wiejska to ogół aktywności natury turystycznej mających miejsce na terenach wiejskich. Agroturystyka to korzystanie z wiejskiej bazy noclegowej. Gospodarstw agroturystycznych, gdzie poznajemy lokalne sposoby życia.