Specyfika zawodu psychologa
Może się wydawać, że po studiach psychologicznych droga zawodowa jest prosta: nabycie doświadczenia, zdobycie klientów i bardzo dobre zarobki. Do tego prestiżowa pozycja społeczna. Nic bardziej mylnego! Absolwent psychologii ma pod górkę od samego początku.

Przede wszystkim musi zdobyć doświadczenie i referencje ? bez tego nie może liczyć na płatną posadę i zaufanie potencjalnych klientów. A brak klientów przekłada się na brak zarobków. Zazwyczaj psycholog zaczyna od ubiegania się o bezpłatny staż zawodowy pod nadzorem merytorycznym psychologa mającym prawo do wykonywania zawodu. Pierwsza praca to też bezpłatne praktyki studenckie, absolwenckie i wolontariat. Psycholog musi również zainwestować swój czas i pieniądze na doszkalanie się po studiach. Niestety sam dyplom magistra psychologii nie wystarcza do podjęcia pracy w zawodzie, bo branża pełna jest specjalistów psychologii. Kursy, studia podyplomowe i szkolenia są konieczne, aby doskonalić swój warsztat psychologiczny i by być kompetentnym specjalistą w swojej dziedzinie.

Praca ta wiąże się z ciągłym dokształcaniem się ? udział w konferencjach naukowych, śledzenie doniesień z nowych badań, podejmowanie nauki w szkołach podyplomowych i podnoszenie swych kwalifikacji to standard w branży specjalistów od ludzkiej psychiki. Zawód ten jest obarczony wysoką odpowiedzialnością za pacjenta. Ponadto psycholog musi mieć nieposzlakowaną opinię, być niekarany, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Obowiązuje go też przestrzeganie kodeksu etyczno-zawodowego.

Ogółem ścieżka zawodowa psychologa to ciężka praca polegająca na podnoszeniu swoich kompetencji, kosztownych szkoleniach oraz konieczności inwestowania w swój rozwój osobisty sporym nakładem sił, czasu i pieniędzy. Ponadto praca psychologa bywa obciążająca emocjonalnie i wymaga dobrej formy psychicznej. Jest więc w błędzie ten, kto uważa zawód psychologa za kurę znoszącą złote jajka.