Każda dyscyplina sportowa ma swoich miłośników. I każda też wymaga od zawodników ogromnego zaangażowania. Oczywiście każdy sport jest inny i zaangażowanie zawodnika wygląda inaczej. Niektórzy trenują przede wszystkim wytrzymałość. Inni siłę. Do tych drugich niewątpliwie zaliczymy ciężarowców, czyli sportowców, którzy na co dzień zajmują się właśnie podnoszeniem ciężarów.

Podnoszenie ciężarów to sport od lat bardzo doceniany przez kibiców. A także przez instytucje zajmujące się promocją i organizacją różnego rodzaju imprez. Dowodem na to jest chociażby fakt, że od momentu pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich, niemal nieprzerwanie, podnoszenie ciężarów występuje w ich programie.

Trudność w uprawianiu tej właśnie dyscypliny polega nie tylko w podnoszeniu ciężarów znacznie przekraczających wagę ciała zawodnika, ale także w zdobywaniu umiejętności technicznych, które są wręcz konieczne do opanowania, jeśli zawodnik chce podczas dźwigania unikać bardzo bolesnych i wykluczających na długo z trenowania kontuzji.