Park Narodowy Risnjak (Risnjak Narodni Park)

Park Narodowy Risnjak został założony w 1953 roku na części obszernego płaskowyżu Górski Kotar. Na obszarze tym znajduje się chorwacko-słowacka granica. Pierwotnie Park Narodowy zajmował około 34 km2, obecnie jednak jego powierzchnia jest dwukrotnie większa. Zróżnicowany klimat panujący na tym obszarze wynika ze specyficznego położenia geograficznego. Turyści mają okazję zapoznać się z cząstką tych rozległych terenów dzięki utworzeniu w 1995 roku szlaku Leska. Jest łatwy do przejścia, a jego długość to około 4 km.

Park założony został m.in. dla ochrony starodrzewów. Dzięki tej inicjatywie obecnie w Parku Narodowym Risnjak można podziwiać wspaniałe, stare okazy jodły pospolitej oraz buka. Jest to również znakomite miejsce dla rozwoju różnego rodzaju organizmów roślinnych. Na terenie parku znaleźć można różne formy ukształtowania terenu, m.in. zapadliska krasowe. Mają one przeważnie kształt leja, a powstają w wyniku erozji skały pod wpływem wody.

Przy szlaku znajdują się również rozległe górskie łąki. Tereny te zostały niegdyś wykarczowane i przeznaczone pod uprawę. Obecnie jednak pełnia rolę górskich łąk, które na wiosnę rozkwitają magią kolorów z budzących się do życia kwiatów. Szlak biegnie przez lasy jodłowe i bukowe, gdzie podszyt stanowią krzewy leszczyny, borówek oraz czarnego bzu.

Niska temperatura i wysoka wilgotność gleby przyczyniły się do utworzenia na tym terenie wielu ciekawych gatunków roślin, które przeważne spotykane są na znacznie większych wysokościach.

Mniej więcej w połowie szlaku ustawiono ambonę, dzięki której można podejrzeć dzikie zwierzęta żyjące w Parku Narodowym Risnjak. Na tym obszarze występują m.in. rysie, żbiki, niedźwiedzie, kuny oraz lisy. Ponadto jest no naturalne środowisko wielu gatunków ptactwa, spośród których (po zapadnięciu zmroku) obserwować można m.in. jastrzębie oraz orły.

Ciekawostką jest fakt, że we wsi Leska, w pobliżu której znajduje się szlak, wznosi się zaledwie jeden dom. Od wiosny do jesieni mieszkają w nim rolnicy zajmujący się uprawą grochu, fasoli oraz ziemniaków.