Uprawiając paralotniarstwo, trzeba nieustannie doskonalić techniki lotów, zdobywać nowe uprawnienia, dlatego organizowane są Paralotnie kurs takie jak szkolenie do lotów z napędem, które odbywa się z użyciem sprzętu kursanta. Szkolenie takie ma za zadanie opanowanie umiejętności latania na paralotni z napędem, po zakończeniu szkolenia, pilot powinien znać wszystkie elementy dotyczące startu, lotu, lądowania oraz lotów nawigacyjnych. Ponadto kursant musi posiąść wiedzę z zakresu obsługi sprzętu, prawidłowego przygotowania się do lotu, oraz poznać i umieć zastosować zasady bezpieczeństwa. Paralotnie kurs obejmuje przyswojeniem wiedzy teoretycznej z prawa lotniczego, poznanie osiągów paralotni z napędem, planowanie lotów, nawigacja oraz zasady lotów. Ten etap szkolenia jest również zakończony egzaminem i wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia do lotów z napędem. Takie zaświadczenie uprawnia paralotniarza do podejścia do egzaminu państwowego. Posiadając tak dużą wiedzę, paralotniarz może wyjeżdżać do ciekawych miejsc i oddawać się swojej pasji.