Mapa szczytów należących do Korony Sudetów Polskich znajduje się tutaj:  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WrulUkYjTYL5txaGapO6mks-240&hl=en_US&ll=50.597485859735855%2C16.21197940000002&z=8

O ile się zorientowałem – poprawnie wskazuje wszystkie szczyty (których listę znajdziecie tutaj) należące do zestawienia. Na pewno będę korzystał, zwłaszcza w przypadku mniej znanych mi wzgórz, na które nie prowadzi oznakowany szlak turystyczny.