Poniżej przedstawiam (nie mojego autorstwa) mapę Korony Gór Polski. Szczyty znajdują się w tym miejscu. Na mapie znalazło się 29 szczytów – autor zamieścił zarówno Chełmiec (koronny szczyt Gór Wałbrzyskich) jak i Borową (faktycznie najwyższą górę tego pasma). Ta mapa znakomicie ułatwi zdobywanie Korony Gór Polski.