Kazachstan jest jednym z największych państw świata. Na początku naszej ery tereny obecnego Kazachstanu znajdowały się pod panowaniem tureckim, a do X wieku były w rękach dynastii Karachonidów. Po podbiciu przez Mongołów należał do Złotej Ordy. W XV wieku wyodrębniła się grupa wolnych ludzi, zwanych Kazachami. Pod koniec XIX wieku Kazachstan został podbity przez Rosjan i wcielony do Imperium. Po utworzeniu Związku Radzieckiego tereny te stały się Kazachską Socjalistyczną Republiką Radziecką. W okresie stalinowskim tereny dzisiejszego Kazachstanu były miejscem zsyłki Czeczenów oraz ludności polskiej. Znajdowały się tam również obozy pracy. Później prawie bezludne terytoria zaczęto zagospodarowywać, z czasem pojawiły się tam laboratoria jądrowe oraz kosmodrom Bajkonur. Kazachstan był ostatnim z państw byłego ZSRR, które proklamowały niepodległość. W 1997 roku stolica kraju została przeniesiona z Ałmaty do Astany. Kazachstan w większej części znajduje się w Azji, jedynie niewielki procent kraju leży w Europie. Kraj ten zajmuje większą część Azji Środkowej. Większą część kraju stanowią niziny i wyżyny, występują także średnie góry. W Kazachstanie, z racji tego, że jest on znacznie oddalony od oceanów, panuje klimat skrajnie kontynentalny. W centralnej części kraju opady praktycznie nie występują, na innych terenach również są niewielkie. Występują znaczne rozpiętości pomiędzy skrajnymi temperaturami w dzień i w nocy oraz w zimie i w lecie. Lato trwa długo, jest zazwyczaj bardzo suche, a temperatura osiąga 400C. Zimy również bywają długie i srogie, powszechnie też notuje się temperatury rzędu – 400C. Wody przybywa jedynie wiosną w czasie, kiedy topnieje śnieg na stepach. W tym czasie ożywają niektóre rzeki, które wcześniej zanikały na terenach pustynnych. Kazachskie pustynie służyły niegdyś jako teren, na którym dokonywano prób z bronią jądrową, dlatego znaczna część tych tere netów pozostaje nadal skażona. Znaczną część Kazachstanu stanowią stepy, pustynie i półpustynie, lasy występują tylko wysoko w górach.