Jonathan Swift (1667 ? 1745) urodził się i zmarł w Dublinie. Urodził się jako pogrobowiec 7 miesięcy po śmierci ojca. Jego matką była Angielka Abigaile Erick. Studiował na Trinity College (jego wykształcenia pilnował jego wuj Godwin). Przez jakiś czas mieszkał z matką w Leicester.
W 1689 roku zamieszkał w Moor Park, gdzie spotkał ośmioletnią ówcześnie dziewczynkę, córkę kupca Edwarda Johnsona Esterę, która wywarła ogromny wpływ na jego życie. Esthera znana była później jako Stella.
Swift na około trzy lata przed śmiercią postradał zmysły. Został pochowany obok Stelli, a jego majątek został przekazany (tak sobie życzył) na wybudowanie szpitala dla obłąkanych i upośledzonych.
Największym jego dziełem okazały się być PODRÓŻE GULIWERA.

GEORGE BERNARD SHAW

George Bernard Shaw (1856 ? 1950) był irlandzkim prozaikiem i dramaturgiem parającym się dramatem realistycznym. W 1925 roku dostał literacką Nagrodę Nobla za twórczość naznaczoną idealizmem, humanizmem, za przenikliwą satyrę, która często łączy się z wyjątkowym pięknem poetyckim.
W początkach jego twórczości nie miał zbyt wielkiego zainteresowania; zarzucano mu zbyt intelektualne podejście do relacji między ludźmi i zbyt archetypiczne przedstawianie postaci.
Wyznawał poglądy pacyfistyczne, a po wybuchu pierwszej wojny światowej wyśmiewał ślepy patriotyzm zarówno angielski jak i niemiecki. Po opublikowaniu artykułu na ten temat został wykluczony z Klubu Dramaturgów.
Najbardziej znana jego sztuka to PIGMALION.