Coś dla każdego

Przyzwyczailiśmy się to utożsamiania turystyki z wypoczynkiem w różnorodnych nadmorskich kurortach. Czy istnieją alternatywy? Inne rodzaje turystyki?

Odpowiedź brzmi tak. Wyróżniamy różne rodzaje turystyki jak biznesowa, konferencyjna, socjalna, krajoznawcza czy różnorodne rodzaje turystyki alternatywnej.

W ostatnich latach w Polsce i globalnie zyskują na popularności różne rodzaje turystyki alternatywnej, do której wliczamy ekoturystykę, turystykę wiejską oraz agroturystyką. Chociaż mogą wydawać się podobne, to istnieje między nimi wiele różnic. Osoba uprawiające turystykę ekologiczną dąży do zachowania równowagi między potrzebą podróży a środowiskiem i lokalnych dziedzictwem kulturowym. Osoba uprawiająca agroturystykę wycisza się w gospodarstwie agroturystycznym, przyuczając się sposobu życia mieszkańców. Między innymi poprzez naukę o hodowli zwierzą czy uprawie roślin. Istnieje też turystyka wiejska, w którą wliczają się wszystkie aktywności mające miejsce na ternie wiejskim. Pamiętajmy, że istnieją też inne rodzaje turystyki.