Jednym z najciekawszych państw byłego ZSRR jest Gruzja. Tereny te znane były pod nazwą Kolchida oraz Iberia starożytnym Grekom. Pompejusz podbił te tereny i włączył je do Imperium Rzymskiego. Kraj ten bardzo szybko, bo już w roku 317 przyjął chrześcijaństwo jako religię panującą. Przez wiele stuleci Gruzja opierała się atakom Persów i Arabów, jednak w wieku XIX została podbita przez Persów i imperium osmańskie. Kiedy wyzwoliła się spod panowania muzułmanów zmuszona została oddać się w ręce Imperium Rosyjskiego, które miało zapewnić temu państwu ochronę. Szybko tereny gruzińskie zostały włączone do Imperium, jednak przez cały czas Gruzini przejawiali chęć wyzwolenia się spod władzy carów. Zaraz po rewolucji październikowej powstała Demokratyczna Republika Gruzji, jednak już w roku 1921 została zdobyta przez Rosjan, stając się częścią Zakaukaskiej Republiki Radzieckiej. Wszelkie próby oporu były krwawo tłumione przez Armię Czerwoną. W czasie, kiedy Gruzja była częścią Związku Radzieckiego silne były dążenia niepodległościowe. W 1991 roku ogłoszona została niepodległość, jednak wkrótce wybuchła wojna domowa pomiędzy zwolennikami Gamsachurdii i Szewardhadze, którzy ubiegali się o urząd prezydencki. Dzięki wsparciu Rosji zwyciężył ten drugi. W 2004 roku prezydentem został Saakaszwili. Obecnie Gruzja, pomimo licznych zniszczeń, jakie powstały na skutek wojny domowej, podnosi się z upadku. Obserwuje się znaczny wzrost gospodarczy, ustabilizowanie inflacji oraz przejście do systemu wolnorynkowego. Na terenach Gruzji mieszka 5 milionów Gruzinów, a poza granicami kraju (głównie w Turcji i Rosji) ponad 3 miliony Gruzinów. Największym skarbem Gruzji są zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej. Świątynie wzorowane były na stylu europejskim, jednak już w mozaice, płaskorzeźbach i malowidłach uwidoczniły się wyraźne wpływy perskie i arabskie. Gruzini tworzyli w średniowieczu piękne, wspaniale zdobione, wykonane z najcenniejszych kruszców przedmioty kultu religijnego. Wraz z pojawieniem się wpływów rosyjskich na terenach gruzińskich, sztuka została opanowana przez tamtejsze szkoły