Różne rodzaje podróży

Planując nasze doroczne wyjazdy, do różnych nadmorskich kurortów Europy Zachodniej oraz południowej czy też Egiptu nie zastanawiamy się nad tym, że istnieją różne rodzaje turystyki.

Jednym z popularniejszych rodzajów jest turystyka krajoznawcza. Polega ona na intensywnym zdobywaniu wiedzy o odwiedzanym kraj. Zdobywanie wiedzy może mieć charakter czynny, gdy sami dążymy do jej zdobycia lub sposób bierny, przykładowo, gdy mamy przewodnika i słuchamy o danym kraju.

Istnieją też rosnące na popularności turystki alternatywnej. Spośród niej wyróżnić możemy takie rodzaje turystyki jak ekologiczna, która polega na dążeniu do zachowania dziedzictwa kulturowego odwiedzanego regionu, agroturystyka, która opiera się o rozbudowaną bazę noclegową na wsi. Turysta wyjeżdża na wieś, aby poznać lokalne sposoby życia i się wyciszyć oraz turystyka wiejska czyli wszystkie rodzaje turystyki, które odbywają się na wsi.

Wyróżniamy też inne rodzaje turystyki jak kwalifikowana, zdrowotna, etnograficzna, morska czy socjalna.