Turystyka

Wyjeżdżając na coroczne wakacje do popularnych kurortów w Grecji, Turcji, Bułgarii czy Hiszpanii, które stanowią najpopularniejsze kierunki wakacji Polaków od wielu lat zapominamy, że mogą być uprawiane różne rodzaje turystyki. Przykładowo turystyka alternatywna.

Alternatywna turystyka również posiada swój podział. Wyróżniamy takie rodzaje turystyki alternatywnej jak ekologiczna, wiejska i agroturystyka. Turystyka ekologiczna polega na zachowaniu równowagi pomiędzy podróżami a potrzebami lokalnej ludności. Ekoturyści wierzą o potrzebie ochrony lokalnej kultury, zarówno tej materialnej, jak i niematerialnej oraz w potrzebę korzyści finansowych, która powinna pojawić się po obydwu stronach.

Inne rodzaje turystyki alternatywnej to między innymi agroturystyka. Polega on na wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym. Opiera się ona na rozbudowanej bazie noclegowej wraz ze świadczonymi tam usługami. Poza turystyką alternatywną wyróżniamy turystykę kwalifikowaną, zdrowotną, krajoznawczą, etniczną i wiele innych.