Jednym z krajów byłego Związku Radzieckiego jest Estonia. Jest to niewielkie państwo nad Morzem Bałtyckim, graniczące z Łotwą, Rosją oraz Finlandią. Początki trwałego osadnictwa oraz zaczątki państwowości możemy datować na I wiek n.e., ponieważ rzymski historyk Tacyt wspomina o ludach, zamieszkujących te tereny. Nazywa je Aesti, najprawdopodobniej to określenie stało się wzorem dzisiejszej nazwy Estonii. W VIII wieku na terenach estońskich pojawili się Wikingowie. Do wieku XIII tamtejsze tereny znajdowały się pod panowaniem księstw fińskich. Na początku XIII wieku Niemieccy Kawalerowie Mieczowi zaczynają podbijać tereny estońskie. W tym czasie Estonia stała się państwem zdominowanym przez niemieckie wpływy, doprowadziło to do długoletnich walk z Zakonem. w tym czasie Estończycy musieli również toczyć walki z Duńczykami, którzy opanowali północną część ich kraju. W XVI wieku została wydana pierwsza książka, wydana w języku estońskim, w tym czasie ukazał się także pierwszy katechizm w tym języku. W czasie wojen o Inflanty Estonia staje się na przemian częścią Polski lub Szwecji. Na skutek wielkiej wojny północnej Estonia staje się częścią Imperium Rosyjskiego. Jednak w tym czasie coraz wyraźniejsze stają się tendencje narodowościowe, powstaje pierwsza Biblia w języku estońskim, a także pierwszy epos – Kalevipoeg. W 1918 roku Estończycy ogłaszają deklarację niepodległości. Rosja radziecka uznała niepodległość Estonii, jednak przez następne lata Estonia pozostała pod wielkim jej wpływem. W czasie II wojny światowej terytoria estońskie dostały się pod rosyjskie panowanie, stając się następnie częścią ZSRR. W roku 1988 na skutek protestów Estończyków następuje przywrócenie flagi narodowej, a w 1991 roku Estonia odzyskała niepodległość. Na czele państwa stanął Edgar Savisaar, w roku 1994 wojska rosyjskie ostatecznie opuściły kraj. Obecnie Estonia jest republiką wielopartyjną. Najwyższą władzę sprawuje wybierany na czteroletnią kadencję parlament, który zatwierdza rząd, wybiera prezydenta oraz ustanawia prawo. Funkcja prezydenta ogranicza się do reprezentowania państwa na arenie międzynarodowej oraz wybierania premiera.