Bhutan to państwo leżące u stóp Himalajów i chyba jako jedyne na świecie określa oprócz produktu narodowego brutto także wskaźnik szczęścia narodowego brutto, na który składają się cztery czynniki: wzrost gospodarczy, dobre rządy, promocja dziedzictwa kulturowego i dbałość o środowisko naturalne. I mimo, że brzmi to trochę jak utopia to jednak naprawdę w tym kraju z roku na rok żyje się coraz lepiej (jest to kraj rolniczy a nie ropą naftową płynący a jednak zarówno edukacja jak i opieka zdrowotna są darmowe).
W Bhutanie dominuje buddyzm a główną atrakcją turystyczną (oczywiście oprócz spektakularnej przyrody i krajobrazów) jest klasztor buddyjski zbudowany na skale, która ma wysokość około 900 metrów nad leżącą pod nią doliną. Tygrysie Gniazdo (tak w tłumaczeniu brzmi nazwa klasztoru) zbudowano w 1692 roku. Ogromne wrażenie robią także znajdujące siew dolinie Bumthang dzongi, czyli buddyjskie klasztory ? twierdze otoczone masywnymi murami, za którymi znajdują się kompleksy świątyń i dormitoriów dla przebywających tam mnichów.
Coraz więcej turystów tutaj przyjeżdża, (chociaż trzeba przejść wcześniej dużo biurokratycznych przeszkód), aby wędrować po bardzo pięknych, ale i trudnych górskich szlakach?