Tereny dzisiejszego Azerbejdżanu zamieszkiwało w ciągu stuleci wiele ludów, począwszy od Persów, Rzymian, Greków, Arabów, a skończywszy na Rosjanach i Mongołach. Przyjmuje się, że nazwa kraju oznacza „miejsce strzeżone przez ogień”. Obecnie jest to niewielkie państwo w Azji Mniejszej nad Morzem Kaspijskim, wcześniej było jedną z republik Związku Radzieckiego. Historia Azerbejdżanu sięga IX wieku p.n.e., kiedy to utworzone zostało Królestwo Manna, które nie przetrwało jako samodzielny twór i stało się częścią państwa Medów. Azerbejdżan stał się krajem typowo islamskim w VIII wieku, od czasów arabskich podbojów. Udało się pokonać Arabów, jednak na podbitych terenach nie odrodziła się potęga państwa Medów, powstało za to wiele samodzielnych państewek. Następnie tereny te zostały zdobyte przez Turków seldżuckich, którzy stali się przodkami dzisiejszych Azerów. W kolejnych wiekach Azerbejdżan został podbity przez Mongołów, a następnie stał się częścią Iranu. W XIX wieku stał się częścią Imperium Rosyjskiego. Od czasu odkrycia w Baku ropy naftowej wzrosło zainteresowanie tym miastem i nastąpił jego gwałtowny rozwój. W 1918 roku Azerbejdżan odzyskał niepodległość, jednak już w dwa lata później został on zajęty przez Armię Czerwoną. Następnie stał się częścią Republiki Zakaukaskiej. W 1991 roku Azerbejdżan ogłosił niepodległość. Obecnie większość mieszkańców stanowią wyznawcy islamu, nieznaczna część ludności wyznaje także ormianizm oraz prawosławie. Produkcja kraju opiera się w znacznej mierze na wydobyciu i sprzedaży ropy naftowej. Ponadto wydobywa się w tym kraju miedź oraz sól kamienną. Azerbejdżan jest republiką prezydencką. Najwyższą władze sprawuje wybierany raz na 5 lat prezydent, którego obowiązkiem jest m.in. mianowanie ministrów właściwych. Azerbejdżan jest krajem demokratycznym, parlament, będący ciałem ustawodawczym, wybierany jest przez obywateli. Problemem Azerbejdżanu są konflikty z Armenią, w których punktem zapalnym jest teren Górnego Karabachu, będący terytorium spornym po odzyskaniu przez obydwa państwa niepodległości.